naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza zanesljivosti mreže GNSS ob prisotnosti več grobih pogreškov meritev

Analysis of a GNSS network using the theory of reliability for multiple outliers

Avtor(ji):

Mustafa Berber, Uğur Şanli

Izvleček:

Ključne besede:

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.554-563

Citation:

Mustafa Berber, Uğur Şanli (2015). Analiza zanesljivosti mreže GNSS ob prisotnosti več grobih pogreškov meritev. | Analysis of a GNSS network using the theory of reliability for multiple outliers. Geodetski vestnik, 59 (3), 554-563. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.554-563

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC