naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Funkcionalne regije in območja: pregled literature po področjih uporabe

Functional regions and areas: literature review according to application fields

Avtor(ji):

Samo Drobne

Izvleček:

V prispevku predstavimo pregled literature po področjih uporabe funkcionalnih regij in območij. Uporabo funkcionalnih regij, funkcionalnih urbanih regij in funkcionalnih urbanih območij zasledimo predvsem v analizah trga dela in drugih družbenogospodarski vidikov, v analizah administrativnih, planskih, statističnih regij in analizah funkcionalnih (urbanih) območij. Pregled literature izvedemo ločeno za svet in Slovenijo.

Ključne besede:

funkcionalne regije, funkcionalne urbane regije, funkcionalna območja, funkcionalna urbana območja, področje uporabe, Slovenija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.35-57

Citation:

Samo Drobne (2017). Funkcionalne regije in območja: pregled literature po področjih uporabe. | Functional regions and areas: literature review according to application fields. Geodetski vestnik, 61 (1), 35-57. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.35-57

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC