naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Vpliv normalizacije podatkov na transformacijo 2D-koordinat pri posplošeni regresijski nevronski mreži GRNN

The impact of data normalization on 2D coordinate transformation using GRNN

Avtor(ji):

Leyla Cakir, Berkant Konakoğlu

Izvleček:

Ena izmed pomembnejših tem raziskovanja na področju geodezije so transformacije med koordinatnimi sistemi. Za vzpostavitev povezave med dvema koordinatnima sistemoma se je kot alternativna metoda uporabila umetna nevronska mreža ANN (angl. artificial neural network). Razvoj učinkovite nevronske mreže je odvisen od strukture in načina učenja mreže ter metode normalizacije podatkov. Pomemben korak pri uporabi nevronske mreže je podatek o načinu normalizacije podatkov, ki bodo vstopili v nevronsko mrežo. V pričujoči raziskavi je predstavljen učinek osmih vrst normalizacij podatkov na primeru dvorazsežne (2D) transformacije koordinat z uporabo posplošene regresijske nevronske mreže (GRNN). Metode normalizacije, ki so predstavljene, so označene kot: najvišja (angl. maximize), najnižja-najvišja (angl. min-max), mediana, mediana in mediana absolutnih odstopanj – mediana MAD (angl. median-median absolute deviations – median-MAD), sredina in sredina absolutnih odstopanj – sredina MAD (angl. mean-mean absolute deviations – mean-MAD), statistični stolpec (angl. statistical column), uporaba funkcije tanh in z-vrednost (angl. z-score). Rezultati prikazujejo, da metode najnižja-najvišja, mediana MAD, sredina MAD, funkcija tanh in z-vrednost dosegajo boljše rezultate od drugih metod, vključenih v raziskavo. Izkazalo se je, da je GRNN učinkovito in praktično orodje za izvedbo transformacije koordinatnih sistemov v ravnini.

Ključne besede:

umetna nevronska mreža, posplošena regresijska nevronska mreža, transformacija koordinat, metode normalizacije

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.541-553

Citation:

Leyla Cakir, Berkant Konakoğlu (2019). Vpliv normalizacije podatkov na transformacijo 2D-koordinat pri posplošeni regresijski nevronski mreži GRNN. | The impact of data normalization on 2D coordinate transformation using GRNN. Geodetski vestnik, 63 (4), 541-553. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.541-553

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC