naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Predlog za izboljšavo množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji na podlagi pristopa generaliziranih aditivnih modelov

Proposal of real estate mass valuation in Slovenia based on generalised additive modelling approach

Avtor(ji):

Melita Ulbl, Miroslav Verbič, Anka Lisec, Marko Pahor

Izvleček:

V prispevku obravnavamo množično določitev vrednosti stanovanj, za kar smo na podlagi podatkov trga nepremičnin razvili model množičnega vrednotenja stanovanj v Republiki Sloveniji. Pri tem smo uporabili generalizirane aditivne modele. V prispevku podrobneje predstavljamo izgradnjo tega modela, v eksperimentalnem delu raziskave pa je izvedena analiza rezultatov ocenjevanja tržnih vrednosti stanovanj dveh modelov, pri katerih je odvisna spremenljivka (cena stanovanja) porazdeljena po Gaussovi ter gama porazdelitvi. Posebej smo obravnavali vpliv trenutka prodaje stanovanja na transakcijsko ceno. Rezultate modela smo primerjali tudi z rezultati modela množičnega vrednotenja v Republiki Sloveniji, ki se izvaja ciklično, iterativno in katerega rezultati so odvisni od rezultatov (in modelov množičnega vrednotenja) predhodnih ciklov vrednotenja.

Ključne besede:

tržna vrednost, trg nepremičnin, množično vrednotenje, GAM, SPAR, cena stanovanj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.46-81

Citation:

Melita Ulbl, Miroslav Verbič, Anka Lisec, Marko Pahor (2021). Predlog za izboljšavo množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji na podlagi pristopa generaliziranih aditivnih modelov. | Proposal of real estate mass valuation in Slovenia based on generalised additive modelling approach. Geodetski vestnik, 65 (1), 46-81. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.01.46-81

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC