naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Pripravljenost prostovoljcev za sporočanje sprememb na topografskih kartah

The willingness of volunteers to report changes on topographic maps

Avtor(ji):

Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan

Izvleček:

Številne možnosti za zbiranje prostovoljnih geografskih informacij tudi v geodeziji omogočajo angažiranje prostovoljcev za različne namene. V članku predstavljamo rezultate raziskave, izvedene v obliki spletne ankete, v kateri smo spraševali, kako bi bili prostovoljci pripravljeni sporočiti svoje védenje o spremembah v prostoru ali napakah na kartah ustanovi, ki skrbi za ažuriranje kart. Na vprašalnik je odgovorilo 653 anketirancev, ki v prostem času ali službeno uporabljajo spletne ali klasične topografske karte. Glavna ugotovitev raziskave je, da bi jih bilo 56 % pripravljenih uporabljati spletno aplikacijo za sporočanje sprememb na kartah, presenetljivo pa bi 38 % anketirancev raje sporočalo spremembe prek e-pošte, le 4 % vprašanih pa prek telefona. Analizirali smo še potencialno uporabo različnih funkcionalnosti spletne aplikacije za zbiranje sprememb, pri čemer smo ugotovili, da so za prostovoljce najpomembnejše funkcionalnosti, ki omogočajo čim bolj poglobljeno povratno komunikacijo (da je bil prispevek oddan, da se preverja, da je bil upoštevan, da je bil brisan). Pripravljenost potencialnih prostovoljcev za pogosto uporabo različnih predlaganih funkcionalnosti je odvisna še od njihove dosedanje aktivnosti na spletnih družabnih omrežjih ali v prostovoljskih društvih ter od starostne skupine, v katero se uvrščajo.

Ključne besede:

prostovoljne geografske informacije, moč množic, sodelovalno kartiranje, topografske karte, anketa, zbiranje sprememb na kartah

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439

Citation:

Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan (2021). Pripravljenost prostovoljcev za sporočanje sprememb na topografskih kartah. | The willingness of volunteers to report changes on topographic maps. Geodetski vestnik, 65 (3), 400-439. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.400-439

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC