naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Uporaba variacij pospeška zaradi vpliva Lune in Sonca pri izračunu tirnic satelitov GLONASS

Implementation of the variation of the luni-solar acceleration into GLONASS orbit calculus

Avtor(ji):

Sid Ahmed Medjahed, Abdelhalim Niati, Noureddine Kheloufi, Habib Taibi

Izvleček:

V sistemu diferencialnih enačb, ki opisuje gibanje satelitov GLONASS (rus. Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema), se pospešek, ki ga povzroča vpliv Lune in Sonca pogosto upošteva kot konstanta v obdobju integracije. V pričujoči raziskavi predpostavljamo, da pospešek zaradi vpliva Lune in Sonca ni konstanten, temveč se v obdobju integracije linearno spreminja. Po tej predpostavki izračunamo linearne funkcije v treh oseh pospeška zaradi vpliva Lune in Sonca za interval 30 minut in jih nato implementiramo v diferencialne enačbe. V dokumentu GLONASS-ICD (angl. Interface Control Document) je za določitev tirnice priporočena uporaba numerične integracije Runge-Kutta četrtega reda za reševanje sistema diferencialnih enačb. Izračun položaja in hitrosti satelita GLONASS je v tej študiji izveden z metodo Runge-Kutta četrtega reda pri integraciji naprej in nazaj, pri čemer so začetni pogoji navedeni v datoteki s satelita oddanih efemerid.

Ključne besede:

pospešek zaradi vpliva Lune in Sonca, satelit, efemeride, metoda Runge-Kutta, integracija naprej, integracija nazaj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.459-471

Citation:

Sid Ahmed Medjahed, Abdelhalim Niati, Noureddine Kheloufi, Habib Taibi (2021). Uporaba variacij pospeška zaradi vpliva Lune in Sonca pri izračunu tirnic satelitov GLONASS. | Implementation of the variation of the luni-solar acceleration into GLONASS orbit calculus. Geodetski vestnik, 65 (3), 459-471. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.03.459-471

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC