naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza tedenske umrljivosti starostnikov: primerjava med Slovenijo in državami članicami EU27

Analysis of weekly mortality of seniors: a comparison between Slovenia and the member states of the EU27

Avtor(ji):

Emil Polajnar

Izvleček:

Analizirali smo tedensko umrljivost starostnikov, starih 65 let ali več, v državah članicah EU27. Cilj je bil izdelati model običajne umrljivosti pred covidom-19 in ga uporabiti za analizo odstopanja pravih vrednosti od napovedi modela po pojavu covida-19. Za običajno umrljivost smo predpostavili linearni regresijski model z avtokoreliranimi napakami. Izsledki kažejo, da ima običajna umrljivost izrazito sezonsko nihanje s povečano umrljivostjo v zimskih mesecih. Čeprav so se pred covidom-19 odstopanja nad tri sigma pojavljala redno, so bila odstopanja nad pet sigma redka. Nasprotno smo po pojavu covida-19 v vseh državah članicah razen v treh zabeležili odstopanja nad pet sigma. Država članica z največjo intenzivnostjo odstopanja je bila Španija (32 sigma), država članica z najdaljšim strnjenim odstopanjem nad pet sigma je bila Češka (25 tednov) in država članica z največjo presežno umrljivostjo je bila Slovaška (12,8 smrti na 1000 starostnikov). Razlike v intenzivnosti odstopanja smo poskušali pojasniti z multivariatno linearno regresijsko analizo. Intenzivnost odstopanja je bila manjša v državah članicah, ki so za zdravstvo namenjale večje zneske v evrih na prebivalca.

Ključne besede:

časovne vrste, linearna regresija, starostniki, umrljivost

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.33-48

Citation:

Emil Polajnar (2022). Analiza tedenske umrljivosti starostnikov: primerjava med Slovenijo in državami članicami EU27. | Analysis of weekly mortality of seniors: a comparison between Slovenia and the member states of the EU27 . Geodetski vestnik, 66 (1), 33-48. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.33-48

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC