naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC

Deformacijska analiza po modificirani metodi GREDOD

Deformation analysis: the modified GREDOD method

Avtor(ji):

Mehmed Batilović, Željko Kanović, Zoran Sušić, Marko Z. Marković, Vladimir Bulatović

Izvleček:

V prispevku je predstavljena modificirana splošna robustna ocena deformacij iz razlike opazovanj (GREDOD), ki temelji na uporabi genetskega algoritma (GA) in splošnega algoritma optimizacije roja delcev (GPSO) za reševanje optimizacijskega problema te metode, pri čemer gre za problem določitve optimalnega datuma vektorja premika. Postopek deformacijske analize s to modifikacijo metode GREDOD je prikazan na primeru dvodimenzionalne geodetske mreže, predstavljene v številnih raziskavah, v katerih so bila simulirana vsa opazovanja in premiki. Z uporabo obeh algoritmov GA in GPSO smo dobili skoraj enake rezultate deformacijske analize kot z metodami Hannover, Karlsruhe, Delft, Fredericton, München, Caspary in klasičnimi robustnimi metodami, le rešitve datuma vektorja premika so popolnoma različne.

Ključne besede:

robustna deformacijska analiza, genetski algoritem, splošni algoritem optimizacije roja delcev

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.60-75

Citation:

Mehmed Batilović, Željko Kanović, Zoran Sušić, Marko Z. Marković, Vladimir Bulatović (2022). Deformacijska analiza po modificirani metodi GREDOD. | Deformation analysis: the modified GREDOD method. Geodetski vestnik, 66 (1), 60-75. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2022.01.60-75

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.com
CC