naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0.551
IF SNIP (2020): 0.417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC

Editorial
Scientific and professional articles

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

389-402

Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih (in Slovene)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.389-402

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

403-416

Theoretical lidar point density for topographic mapping in the largest scales

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.403-416

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

417-432

Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stereo posnetkov ikonos, zajetih v istem preletu (in Slovene)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.417-432

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

433-449

Digital surface model and ortho-images generation from ikonos in-track stereo images

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.433-449

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

Realisation of geodesy in geotechnics

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Dejan Paliska, Rudi Čop, Daša Fabjan, Samo Drobne

469-480

Site selection for a permanent geomagnetic observation station in Slovenia

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.469-480

Samo Drobne, Miha Konjar, Anka Lisec

481-500

Delimitation of functional regions of Slovenia based on labour market analysis

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj

501-516

Expectations of potential acquisitions of residential real estate rights in the republic of Slovenia, according to gender, age, education and employment

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.501-516
New developments in the field
Pages of the Geodetic administration of the Republic of Slovenia
Education
Book News & Symposia
Professional events calendar
News from the professional society
Adverts
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Publisher:
Association of Surveyors of Slovenia
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-mail: info@geodetski-vestnik.si
CC