naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Geodetski vestnik 1981/2 (Let. 25/2)

 • Vsebina:
 • UREDNIŠTVO BRALCEM ........................................................ 79
 • IZ ZNANOSTI IN STROKE
 • - Ali se zavedamo (T. Belec) ................................................. 80
 • - Ob posvetovanju Planiranje in vrednotenje geodetskih del (P. Svetik) .................. 81
 • - Ob znanstvenem plenarnem zasedanju Akademije za prostorski razvoj in deželno planiranje iz Hannovra (M. Naprudnik) ........................................ 86
 • - Problematika izobraževanja strokovnjakov za prostorsko planiranje (T. Belec) ........... 89
 • - Vzdrževanje in obnova geodetskih načrtov v merilih 1 : 500 do 1 : 2880 (I. Čuček) ......... 90
 • - Recentni premiki zemeljskega površja in njihov vpliv na višine geodetskih točk ( F. Vodopivec) .......................................................... 97
 • - Raziskava stabilnosti reperjev ljubljanske nivelmanske mreže II. del (F. Vodopivec) ....... 112
 • - 16. mednarodni geodetski kongres v Montreux-u v Švici (I. Golorej) .................. 116
 • - Iz upravne prakse (S. Pristovnik) ............................................ 119
 • - Obisk italijanske delegacije iz dežele Trentino-Alto Adige (T. Lesar) ................... 122
 • - In memoriam (A. Stančič) ................................................. 124
 • NOVI PREDPISI, RAZISKAVE, KNJIGE , PUBLIKACIJE .................................... 126
 • RAZNE NOVICE IN ZANIMIVOSTI ................................................. 128
 • IZ DELA ZVEZE GEODETOV SLOVENIJE IN ZVEZE GIG JUGOSLAVIJE ........................ 130
 • IZVLEČKI .................................................................. 135

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC