naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Strokovne razprave
Recenzirani članki

Sandi Berk, Oskar Sterle, Klemen Medved, Bojan Stopar

43-67

ETRS89/D96-17 – REZULTAT GNSS-IZMERE EUREF SLOVENIJA 2016

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.43-67

Katja Oven, Klemen Ritlop, Mihaela Triglav Čekada, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar

491-513

VZPOSTAVITEV KOMBINIRANE GEODETSKE MREŽE V SLOVENIJI IN ANALIZA NJENEGA DELOVANJA V OBDOBJU 2016–2018

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.491-513

Klemen Ritlop, Niko Fabiani, Katja Oven, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Mihaela Triglav Čekada

514-524

POVEČANJE ZANESLJIVOSTI GNSS-OMREŽIJ SIGNAL IN 0. RED

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.514-524

Oskar Sterle, Božo Koler

13-26

DOLOČITEV NOVEGA VIŠINSKEGA DATUMA SLOVENIJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.13-26

Božo Koler, Bojan Stopar, Oskar Sterle, Tilen Urbančič, Klemen Medved

27-40

NOV SLOVENSKI VIŠINSKI SISTEM SVS2010

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.01.27-40

Klemen Medved, Sandi Berk, Oskar Sterle, Bojan Stopar

567-586

IZZIVI IN DEJAVNOSTI V ZVEZI Z DRŽAVNIM HORIZONTALNIM KOORDINATNIM SISTEMOM SLOVENIJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.567-586

Alenka Senica, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren

415-429

DOLOČITEV VPLIVA TROPOSFERE NA OPAZOVANJA GNSS IZ NIZA RADIOSONDAŽNIH MERITEV V LJUBLJANI OD OKTOBRA DO DECEMBRA 2017

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.415-429

Oskar Sterle, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Tilen Urbančič, Božo Koler

527-540

OCENA VERTIKALNE STABILNOSTI MAREOGRAFSKE POSTAJE KOPER

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.527-540

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Oskar Sterle

241-255

MODELIRANJE 3D-PLOSKEV Z NEVRONSKIMI MREŽAMI Z RADIALNIMI BAZNIMI AKTIVACIJSKIMI FUNKCIJAMI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.241-255

Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar

42-52

ROBUSTNE STATISTIČNE METODE, DOPPLERJEVA OPAZOVANJA IN VPLIV VEČPOTJA PRI OPAZOVANJIH GNSS V OTEŽENIH RAZMERAH

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.01.42-52

Nikolaj Šarlah, Gašper Štebe, Oskar Sterle

457-472

POSTOPEK VZPOSTAVITVE IN TESTIRANJA LASTNE REFERENČNE GNSS-POSTAJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.457-472

Oskar Sterle, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren

466-481

METODA PPP PRI STATIČNI IZMERI GNSS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2014.03.466-481
Iz znanosti in stroke
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC