naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki

Franc Dimc, Polona Pavlovčič Prešeren, Matej Bažec

189-204

ODZIV GEODETSKIH INSTRUMENTOV GNSS NA MOTENJE Z ODDAJNIKOM PRELETNEGA SIGNALA L1

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2021.02.189-204

Miran Kuhar, Rudi Čop, Polona Pavlovčič Prešeren

303-319

DOLOČITEV VPLIVA LUNE NA GEOMAGNETNI ŠUM

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.03.303-319

Katja Oven, Klemen Ritlop, Mihaela Triglav Čekada, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar

491-513

VZPOSTAVITEV KOMBINIRANE GEODETSKE MREŽE V SLOVENIJI IN ANALIZA NJENEGA DELOVANJA V OBDOBJU 2016–2018

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.491-513

Klemen Ritlop, Niko Fabiani, Katja Oven, Polona Pavlovčič Prešeren, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Mihaela Triglav Čekada

514-524

POVEČANJE ZANESLJIVOSTI GNSS-OMREŽIJ SIGNAL IN 0. RED

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2019.04.514-524

Aleš Marjetič, Polona Pavlovčič Prešeren

587-603

DOLOČITEV POLOŽAJEV CERKVENIH ZVONIKOV V KOORDINATNEM SISTEMU D96/TM

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.04.587-603

Alenka Senica, Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren

415-429

DOLOČITEV VPLIVA TROPOSFERE NA OPAZOVANJA GNSS IZ NIZA RADIOSONDAŽNIH MERITEV V LJUBLJANI OD OKTOBRA DO DECEMBRA 2017

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.03.415-429

Polona Pavlovčič Prešeren, Tanja Petrin, Božo Koler, Tilen Urbančič, Miran Kuhar

13-27

RAZLIČNI POSTOPKI ZA IZRAČUN ODKLONOV NAVPIČNICE: PRIMER OBMOČJA POD KRVAVCEM

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2018.01.13-27

Oskar Sterle, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Polona Pavlovčič Prešeren, Tilen Urbančič, Božo Koler

527-540

OCENA VERTIKALNE STABILNOSTI MAREOGRAFSKE POSTAJE KOPER

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.527-540

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Oskar Sterle

241-255

MODELIRANJE 3D-PLOSKEV Z NEVRONSKIMI MREŽAMI Z RADIALNIMI BAZNIMI AKTIVACIJSKIMI FUNKCIJAMI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.241-255

Polona Pavlovčič Prešeren, Helena Harej, Miran Kuhar

473-485

PONESREČENA IZSTRELITEV SATELITOV GALILEO IN VESOLJSKI ODPADKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.03.473-485
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Iz znanosti in stroke
Novosti iz stroke
Koledar strokovnih prireditev
Novosti iz stroke
Koledar strokovnih prireditev
Novosti iz stroke
Koledar strokovnih prireditev
Iz znanosti in stroke
Koledar strokovnih prireditev
Novosti iz stroke
Koledar strokovnih prireditev
Novosti iz stroke
Koledar strokovnih prireditev
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC