naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Analiza deformacij s Helmertovo transformacijo

Deformation analysis with the Helmert transformation

Avtor(ji):

Krešimir Frankić

Izvleček:

V drugi polovici prejšnjega stoletja je analiza deformacij postala zelo zanimiva tema raziskovanja in praktične uporabe v industriji. Predstavljeni pristop obravnave deformacij je bil razvit v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Z njim smo želeli določiti potencialne deformacije na nekaj vodnih pregradah in plazovitih območjih na tem območju. Prvotna opazovanja so bila standardna geodetska opazovanja dolžin in smeri za horizontalni položaj in višinske razlike za višinsko predstavitev. Nekaj let pozneje so bili dodani vektorji GPS. Geodetska opazovanj v različnih epohah so bila izravnana s posredno izravnavo po metodi najmanjših kvadratov na podlagi minimalnega števila vezi medneznankami. Deformacijska analiza je bila izvedena iterativno z uporabo Helmertove transformacije.

Ključne besede:

deformacija, izravnava, Helmertova transformacija

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.027-040

Citation:

Krešimir Frankić (2012). Analiza deformacij s Helmertovo transformacijo. | Deformation analysis with the Helmert transformation. Geodetski vestnik, 56 (1), 27-40. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.027-040

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC