naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Društvene dejavnosti
Recenzirani članki
Iz znanosti in stroke
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke

Miran Kuhar, Marta Okorn, Bojan Stopar

595-605

DOLOČITEV ODKLONOV NAVPIČNIC IZ GEOIDNIH VIŠIN

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.595-605

Polona Pavlovčič Prešeren, Albin Mencin, Bojan Stopar

607-626

ANALIZA PREIZKUSA INSTRUMENTARIJA GNSS-RTK PO NAVODILIH STANDARDA ISO 17123-8

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.607-626

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

REALIZACIJA GEODEZIJE V GEOTEHNIKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar

31-45

GEODEZIJA V GEOTEHNIKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

Oskar Sterle, Polona Pavlovčič Prešeren, Miran Kuhar, Bojan Stopar

DEFINICIJA, REALIZACIJA IN VZDRŽEVANJE MODERNIH KOORDINATNIH SISTEMOV

Klemen Medved, Miran Kuhar, Bojan Stopar, Božo Koler

IZRAVNAVA OPAZOVANJ V OSNOVNI GRAVIMETRIČNI MREŽI REPUBLIKE SLOVENIJE

Dušan Petrovič, Samo Drobne, Bojan Stopar

CELOVITA PRENOVA VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA GEODEZIJE - NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Blaž Mozetič, Bojan Stopar

OPTIMIZACIJA OPAZOVANJ V GEODEZIJI

Bojan Stopar

VZPOSTAVITEV ESRS V SLOVENIJI

Aleš Marjetič, Bojan Stopar

GEODETSKI DATUM IN S-TRANSFORMACIJA

Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Oskar Sterle, Tomaž Ambrožič, Simona Savšek

SAFIĆ, MIRAN KUHAR, DALIBOR RADOVAN - GEODETSKA DELA NA NOVI MAREOGRAFSKI POSTAJI KOPER

Klemen Kozmus Trajkovski, Bojan Stopar

PROTOKOL NTRIP ZA PRENOS PODATKOV GNSS PREKO INTERNETA

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar

DOLOČITEV ABSOLUTNEGA POLOŽAJA GPS-SPREJEMNIKA IZ KODNIH OPAZOVANJ

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar, Marko Vrabec

HITROSTI PREMIKOV OB PRELOMIH V VZHODNI SLOVENIJI

Polona Pavlovčič Prešeren, Bojan Stopar

IZRAČUN POLOŽAJA GPS-SATELITA IZ PODATKOV PRECIZNIH EFEMERID

Uvodnik
Iz znanosti in stroke
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC