naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Strokovne razprave
Recenzirani članki
Napoved dogodkov
Recenzirani članki
Mnenja in predlogi
Iz znanosti in stroke

Edin Mazić, Nedim Tuno, Simona Savšek, Dušan Kogoj

233-244

OPTIMALNA DOLŽINA VIZURE DIGITALNEGA NIVELIRJA LEICA GEOSYSTEMS DNA03

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.233-244

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Dušan Kogoj

415-426

OD REG ELTA DO SPATIAL STATION: ŠTIRI DESETLETJA ELEKTRONSKIH TAHIMETROV ZEISS (TRIMBLE)

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.415-426

Aleš Marjetič, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj

701-712

DOLOČITEV NEVERTIKALNOSTI VISOKIH DIMNIKOV

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.701-712

Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aleš Marjetič, Dušan Kogoj

643-660

PREGLED RAZVOJA ELEKTRONSKIH TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.643-660

Božo Koler, Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Oskar Sterle, Bojan Stopar, Dušan Kogoj

450-468

REALIZACIJA GEODEZIJE V GEOTEHNIKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar

31-45

GEODEZIJA V GEOTEHNIKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj

TESTIRANJE VIŠJIH STOPENJ AVTOMATIZACIJE ELEKTRONSKIH TAHIMETROV

Marko Mataija Valh, Aleš Marjetič, Vesna Ježovnik, Dušan Kogoj

AVTOMATSKI ELEKTRONSKI TAHIMETRI ALI KAM VODI RAZVOJ TPS SISTEMOV

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj

AVTOMATIZACIJA CELOTNEGA POSTOPKA RELATIVNE ORIENTACIJE STEREOPARA

Mojca Kosmatin Fras, Rok Vezočnik, Tomaž Gvozdanović, Dušan Kogoj

COMPLETE AUTOMATION OF THE RELATIVE ORIENTATION OF A STEREOPAIR

Bojan Stopar, Božo Koler, Dušan Kogoj, Oskar Sterle, Tomaž Ambrožič, Simona Savšek

SAFIĆ, MIRAN KUHAR, DALIBOR RADOVAN - GEODETSKA DELA NA NOVI MAREOGRAFSKI POSTAJI KOPER

Blaž Mozetič, Dušan Kogoj, Tomaž Ambrožič

UPORABNOST IZBRANIH METOD DEFORMACIJSKE ANALIZE NA PRAKTIČNIH PRIMERIH GEODETSKIH MREŽ

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj

PREGLED MODELOV VREDNOTENJA GEODETSKIH KONTROLNIH MERITEV

Sonja Bogatin, Dušan Kogoj

UPORABA KALMANOVEGA FILTRA V TERESTRIČNI GEODEZIJI

Florjan Vodopivec, Dušan Kogoj

NOV NAČIN PRECIZNE STABILIZACIJE GEODETSKIH TOČK ZA OPAZOVANJE PREMIKOV

Dušan Kogoj, Gregor Bilban, Sonja Bogatin

TEHNIČNE LASTNOSTI TAHIMETROV LEICA GEOSYSTEMS

Jure Podbevšek, Janez Gorišek, Mitja Lakner, Dušan Kogoj

PLANIŠKA LETALNICA Z VIDIKA GEODEZIJE

Izobraževanje in šolstvo
Mnenja in predlogi
Iz znanosti in stroke
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC