naslovnica

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave

Joc Triglav

OD GOSJEGA PERESA DO RAČUNALNIŠKEGA OBLAKA

Joc Triglav

GEODETSKA REFERENČNA KNJIŽNICA FIG

Joc Triglav

COVID-19, GEOLOKACIJA IN KARTOGRAFIJA

Joc Triglav

GNSS, DRONI IN UMETNOST NA NEBU

Joc Triglav

VIRTUALNI GEORADAR

Joc Triglav

TEKMOVANJE BARV V VEKTORSKIH KARTICAH

Andreja Švab Lenarčič, Joc Triglav

DELNA AVTOMATIZACIJA BRISANJA PORUŠENIH STAVB

Joc Triglav

KARTA VEKTORJEV KOT KARTICA ZAUPANJA

Joc Triglav

KATASTRSKI DIGITALNI ARHIV ‘NA KROŽNIKU’

Joc Triglav

GALILEO, LADM IN KATASTER

Joc Triglav

PODATKOVNE ZGODBE Z 'BRADO' IN 'VONJEM' PO D96/TM

Joc Triglav

GEODETSKA SLUŽBA IN NAČELO KISS

Joc Triglav

'OKO SOKOLOVO ' – UTRINKI Z IGF

Joc Triglav

AVTOMATIZACIJA REGISTRACIJE STAVB »NA KVADRAT« …

Joc Triglav

DREVESA DRŽAVNE GEODETSKE SLUŽBE STOJIJO …

Joc Triglav

USKLADITEV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA V PREKMURJU S PODATKI EVIDENCE DRŽAVNE

Joc Triglav

USKLADITEV SKUPNIH KATASTRSKIH PARCEL NA MEJAH UPRAVNIH OBČIN

Joc Triglav

RJAVA , RDEČA IN ZELENA – BARVE NAŠE STARE GEODETSKO -KATASTRSKE TRADICIJE

Joc Triglav

UMETNA INTELIGENCA IN AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA STAVB

Joc Triglav

5. JULIJ 1822 – PRVA GEODETSKA EKIPA NA VRHU TRIGLAVA

Joc Triglav

GRUNDSTEUER PATENT, 23. 12. 1817

Joc Triglav

KARTOGRAFIJA ZA OPTIMIZEM

Joc Triglav

ANALITRA.SI – A NE NA LITRE …

Joc Triglav

A SI TI TUD IZ(B)RISAL SVOJO HIŠO?!

Joc Triglav

DR. VLADIMIR GLOBOČNIK PLEMENITI SORODOLSKI

Joc Triglav

VEČJEZIČNI GEODETSKI SLOVAR ZA DIGITALNO DOBO

Joc Triglav

GEOPODATKI : JAVNI VPOGLED V VIŠJI PRESTAVI

Joc Triglav

POVEZAVE MED PARCELAMI TER DETAJLNIMI LISTI IZVORNIH NAČRTOV IN TERENSKIH SKIC

Joc Triglav

NAŠ ZADNJI POZDRAV SLOMŠKOVI ULICI 19, MURSKA SOBOTA

Joc Triglav

ARHIVI – SKRITI ZAKLADI IZ MURSKE SOBOTE

Novice
Strokovne razprave
Mnenja in predlogi
Iz znanosti in stroke
Mnenja in predlogi
Knjižne novice in simpoziji
Mnenja in predlogi
Iz znanosti in stroke
Mnenja in predlogi
Novosti iz stroke
Iz znanosti in stroke
Mnenje in predlogi
Knjižne novice in simpoziji
Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Mnenje in predlogi
Mnenja in predlogi
Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
Mnenja in predlogi
Novosti iz stroke
Iz znanosti in stroke
Novosti iz stroke
Iz znanosti in stroke
Mnenja in predlogi
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC