naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Novice
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Iz znanosti in stroke

Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik

45-259

ANALIZA SAMODEJNE METODE ZA GENERIRANJE DIGITALNIH MODELOV RELIEFA IZ PODATKOV LIDAR NA OBMOČJU SLOVENIJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.045-259

Vasja Bric, Sandi Berk, Mihaela Triglav Čekada

271-285

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI GEOREFERENCIRANJA PODATKOV AEROLASERSKEGA SKENIRANJA ZA UPRAVLJANJE VODA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.271-285

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn

802-813

POPLAVE SEPTEMBRA 2010 – OBDELAVA NEMERSKIH FOTOGRAFIJ S FOTOGRAMETRIČNIM DMR IN LIDARSKIMI PODATKI

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.802-813

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb

443-461

MERJENJE MALIH ALPSKIH LEDENIKOV: PRIMERI IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.443-461

Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn, Viktor Kaufmann, Gerhard Karl Lieb

462-481

MERJENJE MALIH ALPSKIH LEDENIKOV: PRIMERI IZ SLOVENIJE IN AVSTRIJE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.462-481

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

389-402

TEORETIČNA GOSTOTA LIDARSKIH TOČK ZA TOPOGRAFSKO KARTIRANJE V NAJVEČJIH MERILIH

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.389-402

Mihaela Triglav Čekada, Fabio Crosilla, Mojca Kosmatin Fras

403-416

TEORETIČNA GOSTOTA LIDARSKIH TOČK ZA TOPOGRAFSKO KARTIRANJE V NAJVEČJIH MERILIH

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.403-416

Mihaela Triglav Čekada

181-194

ZRAČNO LASERSKO SKENIRANJE IN NEPREMIČNINSKE EVIDENCE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.181-194

Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, Blaž Barborič

209-216

NEPREMIČNINSKE EVIDENCE IN NOVI KOORDINATNI SISTEM V LUČI DIREKTIVE INSPIRE

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.209-216

Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec

ZGODOVINA GEODETSKIH MERITEV NA TRIGLAVSKEM LEDENIKU

Mihaela Triglav Čekada, Erik Štrumbelj, Alen Jakovac

TEST UPORABNOSTI INTERAKTIVNE METODE ORIENTACIJE NA PRIMERU POSNETKOV TRIGLAVSKEGA LEDENIKA

Mihaela Triglav Čekada

TEST UPORABNOSTI FOTOKLINOMETRIJE ZA MONOSLIKOVNO RESTITUCIJO

Mihaela Triglav Čekada

UPORABA KLINOMETRIJE ZA IZDELAVO DIGITALNIH MODELOV RELIEFOV PLANETOV

Matjaž Grilc, Ema Pogorelčnik, Mihaela Triglav Čekada, Borut Pegan Žvokelj

ŽVOKELJ - VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB - REGISTRSKI PODATKI

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC