naslovnica aktualnega Geodetskega vestnika

IF JCR (2020): 0,551
IF SNIP (2020): 0,417
ISSN: 0351-0271
e-ISSN: 1581-1328
COBISS.SI ID: 5091842
UDK: 528=863
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC

Recenzirani članki
Strokovne razprave
Recenzirani članki
Novice
Recenzirani članki
Strokovne razprave
Iz znanosti in stroke

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir

786-801

UPORABNOST PODATKOV SATELITSKEGA IN LETALSKEGA DALJINSKEGA ZAZNAVANJA ZA OPAZOVANJE IN KARTIRANJE VODNIH POVRŠIN

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.786-801

Aleš Marsetič, Žiga Kokalj, Krištof Oštir

275-289

VPLIV STISKANJA JPEG2000 Z IZGUBAMI NA KLASIFIKACIJO POSNETKOV WORLDVIEW-2

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.275-289

Janja Avbelj, Dorota Iwaszczuk, Uwe Stilla, Krištof Oštir

41-56

SAMODEJNA KOREGISTRACIJA TRIRAZSEŽNIH MODELOV STAVB Z GRAFIČNIMI GRADNIKI NA PODOBAH

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.041-056

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir

641-664

OBJEKTNO USMERJENA ANALIZA PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.641-664

Tatjana Veljanovski, Urša Kanjir, Krištof Oštir

665-688

OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS OF REMOTE SENSING DATA

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.665-688

Peter Lamovec, Krištof Oštir

661-675

UPORABA STROJNEGA UČENJA ZA DOLOČITEV POPLAVLJENIH OBMOČIJ – PRIMER POPLAV V SELŠKI DOLINI LETA 2007

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.661-675

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

417-432

IZDELAVA DIGITALNEGA MODELA POVRŠJA IN ORTOPODOB IZ STEREO POSNETKOV IKONOS, ZAJETIH V ISTEM PRELETU

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.417-432

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

433-449

IZDELAVA DIGITALNEGA MODELA POVRŠJA IN ORTOPODOB IZ STEREO POSNETKOV IKONOS, ZAJETIH V ISTEM PRELETU

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.433-449

Aleš Marsetič, Krištof Oštir

UPORABA SATELITSKIH POSNETKOV SPOT ZA IZDELAVO ORTOPODOB

Knjižne novice in simpoziji
Iz znanosti in stroke
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS: 3664386
UDK: (05) 532;556;626/628.6
Zveza geodetov Slovenije
Izdajatelj:
Zveza geodetov Slovenije
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@geodetski-vestnik.si
CC